MOTHER3 全セリフ集
(第八章 なにもかも なにもかも)
スタッフロール


まえのページそのままおまかせつぎのページ__ STAFF CREDITS


story, scenario
 &
message
SHIGESATO ITOI


director
NOBUYUKI INOUE


music
SHOGO SAKAI


sound effect
MASAAKI IWASAKI


event design
KUNIMITSU TANAKA
AKIYUKI SUZUKI
SEIICHI EMURA
HIDEAKI OHKUMA


message design
AKIHITO TODA


system programming
TOMONORI HIRAISHI


battle programming
MASAKI AIKYO


battle data design
AKIYUKI SUZUKI


art director
NOBUHIRO IMAGAWA


map design
GEN KADOI
YUKIE INOUE


character design
HIROSHI SATO


character design
HIROSHI SATO
SHINOBU NAGATA
KUNINORI UENO


monster design
SEITARO WAKABAYASHI
MASANORI HOSHINO
SATOSHI MATUURA


effect design
SEITARO WAKABAYASHI


artwork
FUJIKO NOMURA
SACHIKO NAKAMICHI
YOSHINORI ODA
TAKAYOSHI MATSUI
AKANE OTSUKI


debug support
YUKA MORITA
JUNICHI AKAMA
YUUKI TANIKAWA
GOU ENDOU


sound debug
KEI HOSHIBA


debug
SUPER MARIO CLUB


technical support
MASHIRO TAKEGUCHI


special thanks
HIROKAZU TANAKA
KEIICHI SUZUKI
KOUICHI OOYAMA
KOJI TSUDA
TOMOKI ANAZAWA
TAKEO OIN
MAKOTO TAKAHASHI
YUKA ITO
HIROKI MATSUURA
HIROKI ARAYA
YASUAKI OKUMURA
KIYOTAKA SAKAI
NAOMI OSADA
MAKOTO SUZUKI
AYANO ISHIDA
CHINAE NAKASHIMA
TATSUYA YAMADA
BRENDAN SECHTER
SATOMI ONODERA
HIROTAKA HOSHI


very special thanks
TOKYO ITOI SHIGESATO OFFICE


progress supervision
TATSUYA HISHIDA
KAZUYUKI GOFUKU


producers
SHINICHI KAMEOKA
KENSUKE TANABE
KEISUKE TERASAKI


executive producer
SATORU IWATA


player
SHIGESATO ITOI


Copyrights of Game and Scenario
reserved by SHIGESATO ITOI and Nintendo.
Copyright of Music
reserved by HAL Laboratory,Inc. and 
Nintendo.
Copyright of Program
reserved by Nintendo.


まえのページそのままおまかせつぎのページ
もどります