lnsgdqSZtW
X^bt[DIRECTION
SHIGESATO ITOI

GAME DESIGN
SHIGESATO ITOI
MIYUKI KURE

MUSIC PRODUCE
AKIO OHMORI
RITSUO KAMIMURA

MUSICAL EFFECTS
KEIICHI SUZUKI
HIROKAZU TANAKA

CHARACTER DESIGN
SHINBO MINAMI
TATSUYA ISHII

FIGURE MODELING
TOTTORI

PROGRAM
KAZUYA NAKATANI
TAKAYUKI ONODERA
MOTOO YASUMA

SCENARIO ASSIST
MASAYUKI KAMEYAMA
HIDEO KON
KATSUTOMO MAEIWA
KUNIKO SAKURAI

CO-ORDINATE
MASAHIRO TATEMOTO
TAKASHI KAWAGUCHI
KEIZOH KATOH
MOTOHIRO ISHII
AKIHITO TODA
YUKARI SAITOH

PRODUCE
SHIGERU MIYAMOTO

EXECUTIVE PRODUCE
HIROSHI YAMAUCHI

"PLAYER"
S.SUZUKI


TO BE CONTINUED...